1. เข้าที่หมวดบัญชี      กดคลิกใบเสร็จรับเงิน
  2. กดเลือกวันที่ที่ต้องการค้นหาเอกสารใบเสร็จรับเงิน      และกดค้นหา
  3. กรอกเลขที่เอกสาร/หมายเลขห้อง  หรือกรอกชื่อลูกค้าเพื่อค้นหาใบเสร็จและดูสถานะเอกสาร
  4. กดเลขที่เอกสารเพื่อทำการปริ้นใบเสร็จรับเงิน