1. เข้าที่หมวดบัญชี      กดคลิกใบแจ้งหนี้ 
  2. เลือกวันที่ที่ต้องการค้นหาเอกสาร    และกดค้นหา
  3. กรอกเลขที่เอกสาร/หมายเลขห้อง  หรือชื่อลูกค้าเพื่อค้นหาเอกสารได้ 
  4. กดคลิกที่เลขที่เอกสารเพื่อปริ้นเอกสารได้