1. คลิกเลือก “ตั้งค่าหอพัก” และกดคลิก “บิล” (แถบสีฟ้า)

2. เลื่อน ลงมา ตรงคำว่า “ประเภทธุรกิจ”

3. เลือก “บริษัท/หจก จดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว”

4. กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย  และกด “บันทึก”

5. กดคลิก เลือกหมวด “บิลค่าเช่า” 

7. คลิกเลือก “ตั้งค่าบิล Vat”

8. เลือกรายการที่คิด Vat

9.กด “บันทึก”