1. คลิกเลือก “ตั้งค่าหอพัก” และกดคลิก “บิล” (แถบสีฟ้า)

 

 

2. เลื่อน ลงมา ตรงคำว่า “ประเภทธุรกิจ”

3. เลือก “บริษัท/หจก จดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว”

4. กด “บันทึก”

5. คลิก เลือก “บิล” (แถบสีน้ำเงินกรมท่า)

7. คลิกเลือก “ตั้งค่าบิล Vat”

8. เลือกรายการที่คิด Vat

9.กด “บันทึก”