1. เข้าหมวดผู้เช่า    กดคลิกผู้เช่าเก่า
  2. กดค้นหาดูจากข้อมูลต่างๆ  หรือ กดค้นหาตามหมายเลขห้อง 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *