1. กดเข้าหมวดผู้เช่า   คลิกแถบการค้นหาว่าต้องการหาผู้เช่าจากข้อมูลที่เราต้องการ

2. พิมพ์ข้อความเพื่อทำการค้นหา  และจะปรากฏข้อมูลผู้เช่าขึ้นมา

การโหลดประวัติผู้เช่า จะดาวน์โหลดได้เฉพาะผู้เช่าปัจจุบันเท่านั้น ผู้เช่าเก่าไม่สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้ จะเป็นการโหลดข้อมูลเก็บไว้เป็นแบบไฟล์ Excel