1. เข้าหมวดยานพาหนะ     กดคลิกข้อมูลรถปัจจุบัน
  2. สามารถกรอกรายละเอียดข้อมูลในการค้นหา  หรือ กดดาวน์โหลดExcel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *