1. เข้าหมวดยานพาหนะ     กดคลิกข้อมูลรถปัจจุบัน
  2. สามารถกรอกรายละเอียดข้อมูลในการค้นหา  หรือ กดดาวน์โหลดExcel