1. เข้าหมวดพาหนะ     กดคลิกข้อมูลรถห้องย้ายออก
  2. ค้นหาเดือนที่ต้องการ
  3. กดค้นหาข้อมูลทะเบียนรถหรือรายละเอียดรถ  และสามารถกดดาวน์โหลดExcel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *