กำหนดอ่านค่ามิเตอร์ดิจิตอลอัตโนมัติ ทำอะไรได้บ้าง

  1. เปิด/ปิด การจดมิเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติ หากมีการต้้งค่าให้เปิดการจดมิเตอร์อัตโนมัติ เมื่อถึงวันที่กำหนดไว้ทางระบบจะดึงค่ามิเตอร์มารอที่หมวดจดมิเตอร์ โดยที่ทางหอพักไม่ต้องกดอ่านค่ามิเตอร์

2. เปิด/ปิด มิเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อเข้าพักและย้ายออก(สามารถใช้ได้เฉพาะมิเตอร์รุ่นเปิด-ปิดไฟได้เท่านั้น )
มื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้
-ระบบจะเปิดมิเตอร์อัตโนมัติเมื่อสถานะห้องพักถูกเปลี่ยนเป็นเข้าพักรายเดือน หรือเข้าพักรายวัน
-ระบบจะปิดมิเตอร์อัตโนมัติเมื่อสถานะห้องพักถูกเปลี่ยนเป็นห้องว่าง