วิธีการตั้งค่าข้อความท้ายบิล

สามารถทำได้ทั้ง ข้อความท้ายใบเสร็จ ข้อความท้ายใบประกัน ซึ่งในส่วนของการตั้งค่านี้ จะเป็นการตั้งค่าทุกๆใบเสร็จของทุกห้อง เป็นการตั้งค่าทั้งหมดของหอพัก

  1. เลือกหมวดตั้งค่าหอพัก
  2. เลือกบิล
  3. เลื่อนลงมาด้านล่าง
  4. สามารถกรอกข้อความท้ายใบแจ้งหนี้   จากนั้นกดบันทึก
  5. ค่าข้