1.เข้าหมวด ตั้งค่าหอพัก

2.คลิกปุ่ม ค่าน้ำ ค่าไฟ

3.เลือกห้องพักที่ต้องการกำหนด

4.เลือกว่าต้องการแก้ไข การคำนวณค่าน้ำ/ค่าไฟ

5.เลือกรูปแบบการคำนวณค่าน้ำประปาของหอพักที่คุณใช้ คลิกปุ่มดูตัวอย่างการคำนวณ

6.อ่านตัวอย่างการคำนวน หากหอพักคุณคิดค่าน้ำแบบนี้ คลิกปุ่ม เลือกวิธีนี้

7.กรอกข้อมูลค่าน้ำให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม ยืนยัน