การเพิ่มห้องพัก

เข้าที่หมวดตั้งค่าหอพัก     จากนั้นกดคลิก”ผังห้อง”

1.เลือกชั้นที่ต้องการเพิ่มห้อง  คลิกปุ่ม เพิ่มห้อง

ระบบจะทำการเพิ่มห้องพักในชั้นนั้น โดยอัตโนมัติ (สามารถกรอกแก้ไขชื่อห้องที่ทำการเพิ่มมาเมื่อสักครู่นี้ได้)

2.หากแก้ไขเสร็จสิ้น คลิกปุ่ม บันทึกทั้งหมด

 

การเพิ่มชั้น

1.กดปุ่ม +เพิ่มชั้น  จากนั้นทำการกดเพื่อห้องในขั้นที่พึ่งสร้างใหม่เมื่อสักครู่

2.หากทำเพิ่มห้อง  และแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม บันทึกทั้งหมด

 

การลบห้อง

1.เลือกห้องที่ต้องการลบ   จากนั้นคลิกปุ่ม ลบ ทางด้านขวามือ ระบบจะทำการลบห้องโดยอัตโนมัติ

2.หากทำการลบเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม บันทึกทั้งหมด

เรียงผังห้อง

1.กดปุ่ม “เปิด” เพื่อทำการแก้ไขผังห้อง

2.กดห้องที่ต้องการ โดยเลื่อนผังห้องตามลำดับที่ต้องการ (การเรียงผังห้องจะไม่สามารถเลื่อนผังห้องแบบข้ามชั้นได้)

3.เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “บันทึกทั้งหมด”