1. เข้าที่หมวดตั้งค่าหอพัก   และกดรายการทรัพย์สิน

2. กดจัดการทรัพย์สิน

3. กรอกชื่อรายการทรัพย์ที่ต้องการ     จากนั้นกดปุ่มเพิ่ม

4. กดเลือกห้องที่ต้องการตั้งค่า    จากนั้นกดปุ่มกำหนดทรัพย์สิน

5. กดเพิ่มรายการทรัพย์สินตามที่ต้องการ

  • 1. กดปุ่มเพิ่ม
  • 2. กดเลือกรายการทรัพย์สินที่ต้องการ
  • 3. กรอกราคาที่ต้องการ

6. เมื่อเลือกรายการที่ต้องการเรียบร้อยแล้วสามารถกดปุ่ม  “บันทึก”  ได้เลย

7. หลังจากตั้งค่ารายการทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว   ระบบจะแสดงสัญลักษณ์ตามรูปดังนี้