วิธีการตั้งค่าสัญญาเช่า

เป็นการตั้งค่าสัญญาเช่าใน Template ของระบบ  เพื่อนำไปใช้กับผู้เช่าในห้องพักต่างๆ  สำหรับหอพักที่ต้องการจะใช้สัญญาเช่าของตัวเองสามารถลบข้อความเดิมออก  และพิมพ์ข้อความหรือก็อปปี้สัญญาเช่าลงใน Template ของระบบเองได้  อีกทั้งยังสามารถใช้กับรูปแบบสัญญาที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

( สำหรับการตั้งค่าสัญญาเช่ากรณีมากกว่า 1 Template ขึ้นไป และการตั้งค่าลายเซ็นกรณีทำสัญญาออนไลน์ จะสามารถใช้งานได้ในแพ็กเกจ Professional เท่านั้น )
  1. เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก
  2. เลือกสัญญาเช่า 
  3. กด ” เพิ่ม Template ”                                                                                                                                 

    4. กดเลือก Template  และกดแก้ไข  เพื่อทำการแก้ไขชื่อที่ต้องการจากนั้นกดบันทึก

     5. พิมพ์ข้อความหรือก็อปปี้สัญญาเช่าลงใน Template ของระบบ   หากต้องการให้ข้อมูลของผู้เช่าที่เรากรอกในแต่ละห้อง  ดึงข้อมูลลงในสัญญาเช่าโดยอัตโนมัติ   สามารถเลือกใช้คำสั่งปีกกาจากด้านบนได้

โดยให้นำเม้าส์กดคลิกที่ช่องว่าง  “…………..”    จากนั้นไปกดเลือกคำสั่งในปีกกา  ระบบจะดึงข้อความปีกกาลงในช่อง  เหมือนตัวอย่างด้านล่าง

วิธีการใส่ลายเซ็นในสัญญาเช่า

          การตั้งค่าสัญญาสำหรับให้ผู้เช่าทำสัญญาออนไลน์ 

     1. กดคลิกบริเวณช่องว่างที่ต้องการใส่ลายเซ็นของผู้เช่า    และกดเลือกคำสั่งปีกกา “ลายเซ็นผู้เช่า” จากด้านบน

       2. คำสั่งที่เลือกจะมาอยู่ตำแหน่งที่ต้องการ     เพื่อเตรียมให้ผู้เช่าเซ็นสัญญาเช่าออนไลน์ 

           การตั้งค่าสัญญาเช่าสำหรับใส่ลายเซ็นผู้ให้เช่า หรือ ลายเซ็นเจ้าของหอพัก 

      1. กดคลิกบริเวณช่องว่างที่ต้องการใส่ภาพลายเซ็นของผู้ให้เช่า   และกดปุ่มแนบรูปภาพ

      2. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว  รูปภาพลายเซ็นของผู้ให้เช่าจะมาอยู่ตำแหน่งที่ต้องการ

        3. กดปุ่ม “บันทึกสัญญา”   เมื่อสร้างสัญญาลงในระบบเรียบร้อยแล้ว