วิธีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของหอพัก

  1. เลือกหมวดตั้งค่าหอพัก
  2. เลือกข้อมูลหอพัก
  3. กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
  4. กดปุ่มบันทึก