หมวดตั้งค่าหอพัก รวบรวมการตั้งค่าต่างๆไว้ ซึ่งสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆได้ ดังหัวข้อต่อไปนี้

1.ตั้งค่าข้อมูลหอพัก

2.ตั้งค่าผังห้อง

3.ตั้งค่าการคิดค่าน้ำ ค่าไฟ

4.ตั้งค่าค่าห้อง

5.ตั้งค่าบัญชีธนาคาร

6.ตั้งค่าบริการ และส่วนลด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *