วิธีการตั้งค่าหัวบิล

  1. เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก
  2. กดปุ่ม  “บิล” (แถบสีฟ้า)
  3. เลือกประเภทธุรกิจ  และกรอกรายละเอียดข้อมูลให้เรียบร้อย
  4. กดบันทึก