วิธีการตั้งค่าบิล

สามารถตั้งค่าบิลให้มี VAT และ ไม่มี VAT ได้ สามารถโหลดรูปภาพโลโก้ของหอพักในหัวบิลได้

  1. เลือกตั้งค่าหอพัก
  2. เลือกบิล
  3. กรอกรายละเอียดข้อมูล
  4. กดบันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *