1.เลือกวิธีการชำระบิลของผู้เช่าว่าจ่ายค่าห้องหลังเข้าอยู่ หรือ จ่ายก่อนเข้าอยู่ เสร็จแล้วกดปุ่ม ยืนยัน

2.ดูภาพเคลื่อนไหววิธีการกำหนดค่าห้อง หากเข้าใจแล้วคลิกปุ่มกากบาท (ปิด)

3.เมื่อคลิกเลือกห้องที่ต้องการเสร็จแล้ว กดปุ่ม กำหนดค่าห้อง มุมขวาล่าง

4.ทำการกรอกราคาค่าห้อง และกรอกราคาค่าเฟอร์นิเจอร์ (สามารถกรอกค่าเฟอร์นิเจอร์ทีหลังได้)

5.กดปุ่ม บันทึก ระบบจะทำการประมวลผล

6.หากกรอกค่าห้องทุกห้องเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม ยืนยัน

*** ค่าห้องนี้เราสามารถแก้ไขได้กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถดูได้ในหัวข้อการแก้ไขค่าต่างๆ ***