บริการตรวจสอบโอนเงินอัตโนมัติ คือ ระบบตรวจสอบยอดเงินโอนจาก QR CODE บนสลิปโอนเงิน บริการนี้จะใช้ได้เฉพาะหอพักที่เป็นแพ็กเกจ Professional เท่านั้น

การตั้งค่าสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าที่หมวด ตั้งค่าหอพัก
  2. กดคลิก บัญชีธนาคาร

3. กดเปิดบริการตรวจสอบโอนเงินอัตโนมัติ