วิธีการตั้งค่าค่าห้องรายวันและรายเดือน

  1. เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก
  2. เลือกค่าห้อง
  3. เลือกห้องที่ต้องการกำหนดราคา  ซึ่งสามารถตั้งค่าให้ราคาไม่เท่ากันได้
  4. กดกำหนดค่าเช่ารายวัน  หรือรายเดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *