วิธีการตั้งค่าห้องให้เป็นห้องว่าง / มีผู้เช่า

  1. เลือกหมวดตั้งค่าหอพัก
  2. เลือกห้องว่าง
  3. เลือกห้องที่ต้องการแก้ไข
  4. เลือกว่าจะให้เป็น ห้องว่าง  หรือ  ให้มีผู้เช่า  *ห้องไหนที่มีผู้เช่าจะเป็นพื้นหลังสีเขียว  ห้องไหนเป็นห้องว่างจะเป็นพื้นสีเทา