1. คลิก “ บอร์ด”

2. คลิก “โพสต์เรื่องราวแก่ผู้เช่า”

3. พิมพ์ ชื่อเรื่อง และ พิมพ์เรื่องราว

4. หากต้องการแนบรูปภาพ คลิก เลือก “up load รูปภาพ”

5. คลิก เลือก “เปิดให้คอมเมนต์”หรือ “ปิดไม่ให้คอมเมนต์”

6. คลิก เลือก ว่าใครสามารถเห็นโพสต์นี้ได้บ้าง “สาธารณะ” หรือ “เฉพาะห้อง”

7. คลิก “โพสต์”