1. เข้าหมวดผังห้อง    กดเข้าห้องที่ทำการจองรายเดือนแล้ว
  2. กดที่ชื่อผู้เช่าที่ช่องรายการจองห้อง
  3. กดคำว่า “เข้าพัก”