1. เข้าหมวดผังห้อง       กดคลิกห้องที่ต้องทำสัญญา
  2. กดสัญญาเช่า  > กรอกข้อมูลในสัญญาให้เรียบร้อย    และกดทำสัญญา
  3. กดพิมพ์สัญญาเช่าและพิมพ์ใบเสร็จค่าประกัน
  4. กรอกใบเสร็จแรกเข้า    และกดชำระเงิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *