บิลสีเทา หมายถึง บิลที่เตรียมพร้อมในการส่ง จะแสดง หรือปรากฎ ก็ต่อเมื่อห้องนั้นๆมีผู้เช่าอยู่

**บิลจะแสดงขึ้นมาก็ต่อเมื่อ ห้องนั้นๆมีผู้เช่าอยู่ ห้องที่ไม่มีบิล แสดงว่าห้องนั้นว่าง หรือไม่มีผู้เช่าอยู่ เป็นต้น

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *