1. บิลค่าเช่า แบบจ่ายก่อนอยู่ คือ “การจ่ายค่าห้องล่วงหน้า  หรือการเก็บค่าน้ำ ค่าไฟจะเป็นของเดือนล่าสุดที่ใช้  แต่ค่าห้องจะเป็นของเดือนถัดไป”  หัวบิลจะขึ้นเป็นของเดือนถัดไป 

1.1 จดเลขมิเตอร์น้ำไฟที่ใช้ล่าสุด  เดือนมกราคม 

1.2 หัวบิล ตรง หน้าทำบิล จะขึ้นเป็นเดือนกุมภาพันธ์

      2. บิลค่าเช่า แบบจ่ายหลังอยู่ คือ “การเก็บค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าห้อง จะเป็นของเดือนล่าสุดที่ใช้”  หัวบิลจะขึ้นเป็นของเดือนปัจจุบัน

2.1  จดเลขมิเตอร์น้ำไฟล่าสุดที่ใช้  เดือนกรกฏาคม

2.2 หัวบิล ตรง หน้าทำบิล จะขึ้นเป็นเดือนกรกฏาคม