การกดอ่านค่าเลขมิเตอร์ไฟฟ้า

1. เข้าที่หมวดจดมิเตอร์

2. เลือกเป็นการจดมิเตอร์ค่าไฟฟ้า

3. กดอ่านค่า Digital Meter หาต้องการอ่านค่ามิเตอร์ของทุกห้อง

4. เป็นการกดอ่านค่ามิเตอร์ไฟฟ้าทีละห้อง

_________________________________________________________________________________________________________

 ตั้งค่ากำหนดระยะเวลากำหนดปิดไฟกรณีให้อัตโนมัติ

  1.  เข้าที่หมวดผังห้อง เลือกห้องที่ตั้งการกำหนด

  1. คลิ๊กที่ Digital Meter จากนั้นปรับเลื่อนเพื่อกำหนดระยะเวลาที่ต้องการให้ไฟปิดอัตโนมัติ

__________________________________________________________________________________________________________

ตั้งค่ากำหนดอ่านค่ามิเตอร์อัตโนมัติ 1วันของทุกเดือน และ ตั้งค่าการเปิด-ปิดไฟ

  1. เข้าไปที่ตั้งค่าหอพัก
  2.  Digital Meter
  3.  กดเปิด จากนั้นสามารถกำหนด วันที่ และ เวลา ที่ต้องการให้ระบบอ่านค่าเลขมิเตอร์อัตโนมัติ
  4.  ตั้งค่าการกำหนด เมื่อต้องการให้ไฟเปิด-ปิด ผ่านการกดเช็คอินและเช็คเอ้าท์ หรือ กดเข้าพักและย้ายออก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *