ฟังก์ชั่นสนใจห้อง คือ ใช้ในกรณีที่หากมีผู้เช่าที่สนใจห้องพัก แต่ห้องยังไม่ว่างหรือห้องเต็มและหอพักอยากเก็บข้อมูลในการติดต่อของลูกค้าเอาไว้เพื่อแจ้งรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม ทางหอพักสามารถลงรายละเอียดชื่อและข้อมูลติดต่อกลับของลูกค้าในระบบได้ เมื่อหอพักมีห้องว่างระบบสามารถดึงข้อมูลทำเป็นการจองห้องที่ต้องการได้ทันที โดยสามารถใช้งานในแพ็กเกจ Professional

วิธีกรอกข้อมูลสนใจห้อง มีขั้นตอนดังนี้

  1. กดผังห้อง
  2. กดปุ่ม สนใจห้อง

3. กดเลือกประเภทห้อง รายเดือน หรือ รายวัน

4. กดปุ่ม เพิ่มรายการ

5. กรอกรายละเอียดข้อมูลการติดต่อของลูกค้า

6. กดปุ่ม เพิ่มข้อมูลผู้สนใจ

7. ระบบจะแสดงข้อมูลของลูกค้าตามรายละเอียดที่ทางหอพักกรอกลงในระบบ สามารถกดดูรายละเอียดเพื่อทำการจองห้องในกรณีที่มีห้องว่าง

8. สามารถกดปุ่ม แก้ไข เพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

กดปุ่ม ไม่รับเพื่อลบรายการนี้

กดปุ่ม รับ เพื่อดึงข้อมูลไปทำจองห้องพักที่ต้องการ