1. เข้าที่ผังห้อง      กดคลิกห้องผู้เช่าที่ต้องทำย้ายออก
  2. กดย้าย  >  และคลิกผู้เช่าหนี
  3. ในขั้นตอนที่ 1   ตรวจสอบบิลที่ผู้เช่าค้างชำระ
  4. ในขั้นตอนที่ 2  หากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่ม   เช่น ค่าปรับ,ค่าทำความสะอาด หรือ ค่าน้ำ-ค่าไฟ (กรณีค่าน้ำ-ค่าไฟเพิ่มจากบิลล่าสุด) สามารถกรอกได้ในขั้นตอนนี้   และกดบันทึก

5.  ในขั้นตอนที่ 3 กรอกรายการเงินประกัน หากมีเงินประกัน (เช่น เงินประกันห้อง, เงินประกันคีย์การ์ด) กรุณากรอกข้อมูลลงในขั้นตอนนี้      และกดบันทึก

***เวลาที่เข้าไปดูที่หมวดบิล   ห้องที่ย้ายออกแบบผู้เช่าหนีสถานะบิลจะเป็นสีเหลือง หมายถึง บิลหนี้สูญ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *