รายงานภาษีขาย จะสามารถใช้งานได้เฉพาะหอพักที่มีการตั้งค่าในระบบเป็นนามบริษัทและจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) โดยจะสามารถใช้งานได้เฉพาะแพ็กเกจ Professional เท่านั้นค่ะ ซึ่งรายงานภาษีขายจะสามารถดึงข้อมูลได้หลังจากที่มีการกดยืนยันรับชำระเงินเป็นใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ค่ะ

วิธีการดึงข้อมูลรายงานภาษีขาย มีดังนี้

  1. เข้าหมวดรายงานสรุป
  2. กดปุ่ม ” ใบเสร็จรับเงิน “

3. ฟิลเตอร์เลือกวันที่ที่ต้องการดึงข้อมูลรายานภาษีขาย จากนั้นกดปุ่ม ” ค้นหา “

4. ฟิลเตอร์ประเภทเอกสารที่ต้อง

5. กดปุ่ม ” รายงานภาษีขาย “