1. เข้าหมวดรายงานสรุป        เลือกเดือนที่ต้องการ
  2. กดคลิก “จองรายวัน”
  3. สามารถดูภาพรวมการจองรายวัน   และกดดาวน์โหลดเป็นไฟล์Excel ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *