1. เข้าหมวดรายงานสรุป
  2. กดปุ่ม ” ความเคลื่อนไหวอุปกรณ์ “

3. สามารถกดดาวน์โหลด Excel เพื่อดูรายงานสรุป