วิธีการดูรายงานสรุปจองรายเดือน

หน้ารายงานสรุปจองรายเดือน จะเป็นการสรุปภาพรวมของการจองห้องรายเดือน ในเดือนนั้นๆ  และมียอดรับที่ลูกค้าจองห้องด้วย

  1. กดเข้าหมวดรายงานสรุป    เลือกเดือนที่ต้องการดู
  2. เลือกจองรายเดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *