วิธีการเลือกดูสรุปบิลค่าเช่า 

จะประกอบไปด้วย วันที่รับชำระ และช่องทางในการชำระเงินด้วย โดยจะมีสรุปรวมยอดอยู่ด้านล่าง

  1. เลือกหมวดรายงานสรุป
  2. เลือกเดือนที่ต้องการดูสรุปบิล
  3. เลือกบิลค่าเช่า
  4. สำหรับท่านที่ต้องการ ดาวน์โหลดออกมาเป็น Excel หรอื พิมพ์ออกมาก  ก็สามารถ กดไปที่หมายเลข 4 ได้เลย
  5.    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *