วิธีการดูรายงานสรุปย้ายออก

ในหน้าของสรุปรายงานย้ายออก จะเป็นการสรุปยอดเงินที่มีการชำระและคืนค่าประกันของห้องนั้นๆ และสามารถปริ้นใบย้ายออกได้ที่หน้านี้

  1. เลือกหมวดรายงานสรุป     เลือกเดือนที่ต้องการดู
  2. เลือกย้ายออก
  3. สามารถกดพิมพ์ เพื่อปริ้นใบเสร็จออกมาได้  หรือกดดาวน์โหลด Excel