วิธีการดูรายงานสรุปย้ายออก

ในหน้าของสรุปรายงานย้ายออก จะเป็นการสรุปยอดเงินที่มีการชำระและคืนค่าประกันของห้องนั้นๆ และสามารถปริ้นใบย้ายออกได้ที่หน้านี้

  1. เลือกหมวดรายงานสรุป
  2. เลือกเดือนที่ต้องการดู
  3. เลือกย้ายออก
  4. ถ้าต้องการปริ้นใบปะหน้าการย้ายออกอีกครั้ง สามารถกด พิพมพ์ เพื่อปริ้นใบเสร็จออกมาได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *