วิธีการดูรายงานสรุปย้ายเข้า

ในส่วนของหน้าย้ายออกจะเป็นการสรุปให้ว่าเดือนนี้ มีการย้ายเข้ากี่ห้อง  และแต่ล่ะห้องมีรายละเอียดการจ่ายค่าแรกเข้าต่างๆเข้าไร

  1. เข้าหมวดรายงานสรุป     เลือกเดือนที่ต้องการดู
  2. กดคลิก  “ย้ายเข้า”