วิธีการดูรายงานสรุปทั้งหมด

ในหน้าของรายงานสรุปทั้งหมด จะมีทั้ง บิลค่าห้อง บิลเงินประกัน บิลย้ายออก และบิลอื่นๆ

  1. เลือกหมวดรางานสรุป
  2. เลือกเดือนที่ต้องการดู
  3. เลือกทั้งหมด
  4. หากตั้งการปริ้นหรือดาวน์โหลดเป็น excel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *