วิธีการดูรายงานสรุปทั้งหมด

ในหน้าของรายงานสรุปทั้งหมด จะมีทั้ง บิลค่าห้อง บิลเงินประกัน บิลย้ายออก และบิลอื่นๆ

  1. เข้าหมวดรายงานสรุป    เลือกเดือนที่ต้องการดู
  2. เลือกทั้งหมด
  3. สามารถกดพิมพ์หรือดาวน์โหลดเป็น excel