1. เข้าหมวดรายงานสรุป   เลือกเดือนที่ต้องการดู
  2. เลือกรายจ่าย
  3. ฟิลเตอร์ หมวดหมู่ที่ต้องการจะดู
  4. ถ้าต้องการดาวน์โหลด excel