วิธีการดูรายงานสรุปรายจ่าย

  1. เลือกหมวดรายงานสรุป
  2. เลือกเดือนที่ต้องการดู
  3. เลือกรายจ่าย
  4. ฟิลเตอร์ หมวดหมู่ที่ต้องการจะดู
  5. ถ้าต้องการดาวน์โหลด excel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *