1. เข้าหมวดรายงานสรุป  >   เลือกเดือนที่ต้องการดู
  2. กดคลิก รายงานความเคลื่อนไหวอุปกรณ์

 รายงานความเคลื่อนไหวอุปกณ์จะมีก็ต่อเมื่อในเดือนนั้นมีการกดเบิกหรือเพิ่มอุปกรณ์ในระบบ