1. เข้าที่หมวดรายงานสรุป
  2. กดเลือกเดือนที่ต้องการดูรายงาน
  3. กดปุ่ม ” ทรัพย์สินเสียหาย “

4. ระบบจะแสดงข้อมูลห้องที่มีการทำ ย้ายออกและมีทรัพย์สินที่เสียหาย  สามารถที่จะกดดูรูปภาพทรัพย์สินเข้าพักและย้ายออกได้