หมวดรายงานสรุป หมวดนี้จะช่วยสรุปงานในแต่ละเดือนให้เข้าใจง่ายขึ้น และชัดเจน เงินเข้า เงินออก ส่วนไหน อย่างไร ก็สามารถรับรู้ได้ทันที สามารถปริ้นท์ออกมาเก็บเป็นแฟ้ม หรือ โหลดเก็บไว้ดูก็ได้

โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวดย่อย

1.สรุปบิลค่าเช่าทั้งหมด

2.สรุปการจองทั้งหมด

3.สรุปการย้ายออกทั้งหมด

4.สรุปการย้ายเข้าทั้งหมด

5.สรุปภาพรวมทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *