หมวดรายรับ – รายจ่าย เป็นบัญชีเบื้องต้น ที่รวบรวมรายรับและรายจ่ายของธุรกิจเอาไว้  โดยเมื่อเจ้าของหอพักกด “จ่ายค่าห้อง” รวมไปถึงการออกใบเสร็จต่างๆ จะถูกดึงนำมาเป็น รายรับ  ที่หน้า หมวดรายรับ – รายจ่าย

ทั้งนี้ สามารถเพิ่มรายรับรายจ่ายเองได้  และยังสามารถเลือกดูเฉพาะใบเสร็จรับเงินค่าเช่ารายเดือน เฉพาะค่าประกัน หรือ อื่นๆ ได้อีกด้วย  ระบบจะรวมยอดเงินให้ด้านบนทันที