1. กดปุ่มพัสดุ

2. เลือกพัสดุที่ค้างรับ

3. กดปุ่มฉันตรวจสอบและได้รับพัสดุแล้ว และกดOK