ผู้เช่าสามารถทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและกดเชื่อมต่อระบบหอพักได้  เพื่อทำให้การใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้น  เช่น  การรับบิลออนไลน์  การแนบหลักฐานการชำระเงินค่าเช่า  ประกาศข่าวสารจากทางหอพัก   การแจ้งซ่อม  แจ้งทำความสะอาด หรือแจ้งย้ายออก  อีกทั้งยังสามารถสะสม points เพื่อนำไปเป็นส่วนลดหรือรับบริการต่างๆได้  ซึ่งผู้เช่าสามารถใช้งานได้ทั้งทางแอปพลิเคชั่นและทางหน้าเว็บไซต์ https://www.horganice.in.th/

1.ดาวน์โหลดแอป  Horganice    หรือสแกนคิวอาร์โค้ดดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น

2.กดสมัครสมาชิก

3.กรอกข้อมูลสมัครสมาชิก

4.กดเชื่อมหอพัก

5.กดเชื่อมหอพักด้วย Horganice ID

6.กรอก Horganice ID

7.กดเลือกชั้น และเลือกห้องที่ต้องการเชื่อมต่อ