วิธีการเพิ่ม รายรับ – รายจ่าย

1.เลือกหมวด รายรับ – รายจ่าย

2.เลือกจัดการหมวดหมู่ เพื่อเพิ่มหมวดหมู่ของรายรับ – รายจ่าย ที่ท่านต้องการจะเพิ่ม เช่น เงินเดือน,ค่าส่วนกลาง เป็นต้น

3. กรอกชื่อหมวดหมู่ที่ต้องการจะเพิ่ม

4.กด ” +เพิ่ม ”

5.สามารถทำการเพิ่มรายรับ – รายจ่ายได้เลยค่ะ