1. กดปุ่มข่าวสาร

2. สามารถดูข่าวที่หอพักประกาศและพิมพ์คอมเมนท์ตอบกลับได้