การดูภาพรวมทั้งหมด

  1. เข้าหมวดมิเตอร์ไฟฟ้า
  2. กดคลิก ภาพรวมการใช้ไฟฟ้ารายวัน

3. กดเลือกวันที่/เดือน/ปีที่ต้องการดูข้อมูล

การดูภาพรวมรายห้อง

  1. กดฟิลเตอร์ห้องที่ต้องการ