1. เข้าหมวดมิเตอร์ไฟฟ้า
  2. กดคลิก ภาพรวมการใช้ไฟฟ้ารายเดือน

3. กดเลือกเดือนที่ต้องการดูข้อมูล

4. กดเลือกภาพรวมทั้งหอ หรือ ภาพรวมรายห้อง