1. เข้าหมวดมิเตอร์ไฟฟ้า
  2. กดคลิก รายงานค่าไฟฟ้า

3. เลือกช่วงวันเวลา และห้องที่ต้องการทราบ

4. กด ดูรายงานค่าไฟฟ้า