1. เข้าที่หมวดผังห้อง      และกดเข้าไปในห้องที่ต้องการ

2.  กดรายการทรัพย์สิน    และตั้งค่าข้อมูลตรงรายการทรัพย์สินที่ต้องการตรวจสอบ

3. จากนั้นทำการตรวจสอบทรัพย์  หรือลงรูปภาพเพื่อเก็บเป็นหลักฐานให้เรียบร้อย   และกดปุ่มบันทึก

4. เมื่อมีการตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว   ที่ชื่อรายการทรัพย์สินจะแสดงสถานะข้อมูลให้ทันที