วิธีทำสัญญาเช่าออนไลน์ (ของฝั่งผู้เช่า) ทางผู้เช่าจะต้องทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Horganice และทำการเชื่อมหอพักให้เรียบร้อย จึงจะสามารถทำสัญญาออนไลน์ หรือดูสัญญาเช่าออนไลน์ที่ทางหอพักกดส่งมาให้ทางแอปพลิเคชั่นได้

วิธีทำสัญญาเช่าออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้

  1. กดเข้าที่แอปพลิเคชั่น Horganice
  2. กดที่แจ้งเตือน Notifications

3. กดปุ่ม ” เอกสารสัญญา ”

4. กดปุ่ม ” เอกสารสัญญาฉบับที่รอการตอบรับ “

5. กดดูสัญญาเช่าเพื่อตรวจสอบรายละเอียดและแนบเอกสารต่างๆเพิ่มเติม พร้อมเซ็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำสัญญาเช่าออนไลน์

6. กดปุ่ม ” ยืนยัน ” หลังจากทำสัญญาเช่าเรียบร้อย

7. หลังจากกดยืนยันทำสัญญาเช่าออนไลน์เรียบร้อย ข้อมูลจะส่งไปที่แอปพลิเคชั่นของทางหอพักและขึ้นสถานะอัพเดท ” เสร็จสิ้น ” ทันที